Rostlinná Výroba

Agro Jaroměř, spol. s r.o. se sídlem v Rožnově hospodaří na výměře 1064 ha zemědělské půdy.

Z toho je 890 ha orné půdy a 174 ha trvalých travních porostů

Společnost se nachází v řepařsko – obilnářské výrobní oblasti s nadmořskou výškou 280 m n m.

Hektarové výnosy u obilovin se pohybují v rozmezí  6-7t/ha u řepy 70t/ha

Podnik je zaměřen na výrobu:
potravinářské pšenice

sladovnického ječmene
krmného ječmene
osiv
cukrovky

olejnin
speciálních plodin

Kontakt:

491 816 775